81/2011. (V. 26.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.-nak a hulladékszállítás kötelező igénybevételére tett intézkedésekről szóló beszámolóját elfogadja.
2. A képviselő-testület elrendeli a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 21/2001. (XI. 1.) önkormányzati rendelet lerakási díjakat tartalmazó részére vonatkozóan rendelettervezet elkészítését és a képviselő-testület 2011. júniusi ülésére való beterjesztését.
3. A képviselő-testület elrendeli, hogy a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. a szolgáltatás kötelező igénybevétele érdekében megtett intézkedésekről a 2011. augusztusi képviselő-testületi ülésen ismét számoljon be.

Felelős:
– 1. és 3. pontra vonatkozóan: Kovács István igazgató.
– 2. pontra vonatkozóan: Dr. Tóth László jegyző.
Hivatali felelős:
– a 2. pontra vonatkozuóan: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeletetési osztályvezető.
Határidő:
– az 1 pontra vonatkozóan: azonnal.
– a 2. és 3. pontra vonatkozóan: értelemszerűen.