83/2011. (V. 26.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzata a közte és az Írottkő Egészségház Kft. között 2010. február 25-én létrejött együttműködési megállapodást - a kőszegi 2975/95 hrsz-ú ingatlanra tervezett egészségház beruházás tárgyában – közös megegyezéssel felbontja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Dr. Bakács Nóra jogtanácsos
Határidő: azonnal.