85/2011. (V. 26.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap (ISPA) társfinanszírozásával megvalósult projekt 2010. évi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap (ISPA) társfinanszírozásával megvalósult projekt módosított beruházási programját az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.

3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap (ISPA) társfinanszírozásával megvalósuló projekt konzorciumi szerződésének módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.

4. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24384/2004 számú, a Szombathely–Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő önkormányzati tulajdonú viziközmű létesítmények (szennyvízcsatorna hálózatok, bővítések, szennyvíz átemelők, szennyvíztisztító bővítés) üzemeltetési szerződése 1/1. melléklet 34., 35. 36., 37., 38., 39., 40., és 41. sorszámú létesítményjegyzékeinek módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított melléklet aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.