86/2011. (V. 26.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Mozgásban – Gyöngyös Szabadidőpark területén található kézilabda pálya (1056 m2) EPDM UV stabil poliuretán kötésű rugalmas pályaburkolat 10 mm vastagságban, gépi terítéssel, vörös színben, pályavonalazással együtt történő kivitelezését. A pályaburkolat kivitelezésének pénzügyi fedezetét a képviselő-testület a 2011. évi költségvetésében az „Egészségház útcsatlakozás” című 4 000 000 Ft keretösszegnek és a kisajátításokra tervezett még meglévő 5 500 000 Ft keretösszegnek a „Gyöngyös szabadidőpark sportburkolata” című, még meglévő 3 562 000 Ft-os keretösszegbe történő átcsoportosítással biztosítja.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban szereplő pályaburkolat kivitelezésére vonatkozóan a Játszókert Kft. (1094 Budapest, Tompa u. 17/A, fsz. 6.), mint pályaépítő 9 402 800 Ft + áfa = 11 753 500 Ft összegű ajánlatát elfogadja és elrendeli a szerződés előkészítését úgy, hogy a teljesítés tekintetében a 2011. augusztus 8. határidőt irányozza elő.

3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kőszeg Város Polgármesterét a Mozgásban – Gyöngyös Szabadidőpark sportpálya gumiburkolatának kivitelezésének tárgyában a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős:
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető,
Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető,
dr. Bakács Nóra jogtanácsos.
Határidő: azonnal.