91/2011. (V. 26.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3346/A/27 hrsz-ú, természetben Kőszeg, Velemi út 34/B. fsz. 2. szám alatti, 59m2 alapterületű önkormányzati tulajdonban lévő lakást 6 490 000 Ft vételáron értékesíti Vlasics Ernő (Kőszeg, Velemi út 34/B. fsz. 2.) bérlő részére.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős:
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető,
dr. Bakács Nóra jogtanácsos.
Határidő: értelemszerűen.