92/2011. (V. 26.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete licitálás útján értékesíti az 1. mellékletben felsorolt ingatlanokat az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelete, valamint a 2011. évi vagyongazdálkodási koncepció alapján.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Várkör 39. szám alatti 1761/A/2 hrsz-ú 84m2 alapterületű önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiséget 21 000 000 Ft vételáron értékesíti a Meseország Kft. (Kőszeg, Várkör 39.) bérlő részére.

3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete licitálás útján értékesíti a Kőszeg, Rajnis utca 5. szám alatti 1846/A/1 hrsz-ú 205m2 alapterületű önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiséget, az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) rendelete, valamint a 2011. évi vagyongazdálkodási koncepció alapján.

4. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített adásvételi szerződések aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős:
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető,
dr. Bakács Nóra jogtanácsos.
Határidő: folyamatos.


1 sz. melléklet a 92/2011. (V. 26.) képviselő-testületi határozathoz:


Lakóingatlanok

Ingatlan címe Hrsz. Nagyság (m2) Jellege Értéke Bérlő Megjegyzés
Munkácsy Mihály u. 7. 2325/A/5 48 Lakás 1,400,000,- üres lakhatatlan, képviselő-testületi döntés alapján 25%-al csökkentett ár: 1,050,000,- Ft - 4x volt liciten.
Rohonci u. 46./B./IV./13. 3378/10/A/13 57 Lakás 6,270,000,- üres 1x volt liciten
Schneller István u. 3./fsz./3. 1783/A/3 86 Lakás 7,998,000,- üres 1x volt liciten
Rohonci u. 46./B./fsz./1. 3378/10/A/1 67 Lakás 7,370,000,- üres 2x volt liciten