101/2011. (V. 26.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének nem áll módjában a létesítendő új köztemető területén útszolgalmi jogot biztosítani a 0195/16 hrsz-ú ingatlan megosztása után Virág Lajosné tulajdonában maradó ingatlanrész megközelítése érdekében, mivel az a 0195/9 hrsz-ú ingatlan a Lóránt Gyula utca felől a temető kialakítása után is megközelíthető lesz. Nem áll módjában továbbá a tartalék temető megnevezés törlése sem a város Szabályozási tervéről. Ezen feltételekkel Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az új köztemető kialakításához szükséges kőszegi 0195/16 hrsz-ú, szántó megnevezésű ingatlanból 22022 m2-t 7 487 480 Ft vételáron megvásárol Virág Lajosné ingatlantulajdonostól egy összegben.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által elkészítendő kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős:
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető,
dr. Bakács Nóra jogtanácsos.
Határidő: azonnal.