104/2011. (VI. 23.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jurisich Gimnázium Kollégiuma lánykollégium tetőfelújítás”egyszerű tárgyalásos ajánlattételi felhívás tárgyában a Címerpajzs Kft. 9730 Kőszeg, Liszt F. u.28. és a Szárnyasép Építő és Szolgáltató Kft. 9730 Kőszeg, Várkör 61. 2./4. ajánlatát tartalmi-formai szempontból érvénytelennek nyilvánítja.
Érvénytelenség indoka: A Kbt. 88.§ f) pontja alapján, egyéb módon nem felelt meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, mert a felkért hiánypótlást nem vagy nem jól teljesítette.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jurisich Gimnázium Kollégiuma lánykollégium tetőfelújítás” egyszerű tárgyalásos eljárás tárgyában az eljárás nyertesének a Kőszegi Forrás Építőipari Kft.-t (9730 Kőszeg, Gábor Á. u. 9) kihirdeti.
Az ajánlattevő az alábbi ajánlatot tette:
Ajánlati ár nettó:19 000 000 Ft.
Indoka: mert a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tette.

3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az átalányáras egyösszegű kiviteli szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Ujvári Csaba az előkészítési munkacsoport vezetője.
Határidő: azonnal.