115/2011. (VI. 30.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft., mint bérbeadó módosítsa a Kőszeg, Jurisics tér 7. sz. alatti Garabonciás Pizzéria bérleti szerződését úgy, hogy a Boki ’74 Bt. bérlő a Jurisiscs tér felújítása miatt ez az évben mentesüljön 3 havi bérleti díj megfizetése alól, de azt 2012. év májusától kezdve 6 havi részletben kell megfizetnie.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen.