123/2011. (VIII. 4.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, mely szerint legkésőbb 2012. január 1-től a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése tulajdonában és fenntartásában lévő Dr. Nagy László EGYMI területén elhelyezkedő uszodát és az azt övező, a későbbi fejlesztésekhez esetleg szükséges területet, térítés nélkül tulajdonba veszi, a feladatellátási kötelezettséggel együtt.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Dr. Tóth László jegyző.
Határidő: azonnal.