129/2011. (IX. 1.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – Pótmunkák elvégzése” tárgyában kiírt hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás egyszerű ajánlattételi felhívását elfogadja.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a „Kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – Pótmunkák elvégzése” tárgyában kiírt egyszerű ajánlattételi felhívás megküldését a kivitelező Colas Út Zrt-nek (3300 Eger, Deák Ferenc út 49.), valamint a Közbeszerzési Döntőbizottságnak.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Ujvári Csaba, az előkészítési munkacsoport vezetője.
Határidő: azonnal.