134/2011. (IX. 1.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kőszeg, Temető u. 30. szám alatti köztemetőben található I. világháborús hadisírok exhumálását, és a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatala által jóváhagyott helyre történő elszállítását, a hadisírok helyén temetkezési helyek kialakítását a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelő Kft. Kegyeleti Ágazata által.
A képviselő-testület kéri, hogy a sírok elsősorban kőszegi helyszínre kerüljenek áthelyezésre.

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a sírok exhumálására, áthelyezésére, valamint ezek költségeinek az önkormányzatot illető bevételek terhére történő elszámolására vonatkozó megállapodás aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
Határidő: azonnal.