137/2011. (IX. 1.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ólmod Község településrendezési terveinek módosításához az alábbi véleményt adja:
– Vas Megye Közgyűlésének Vas Megye Területrendezési Tervének módosításáról szóló 19/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelete – a 3/2008.(II.15.) önkormányzati rendelettel módosított 8/2006.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról – I. számú melléklet Térségi Szerkezeti tervlapján ábrázolt M87–es gyorsforgalmi út határátlépési pontját tartalmazza.
Kőszeg Város Önkormányzata kéri, hogy Ólmod település településszerkezeti tervének módosítása során a szerkezeti terv alátámasztó munkarészeinél szereplő a 4. Közlekedési fejezetből a 28. oldalon lévő térképmásolati részletet – ami alatt a ”gyorsforgalmi úthálózat nagytávú fejlesztése” felirat felett szerepel – az anyagból kivenni szíveskedjenek.
Ezt az útfejlesztési javaslatot éppen az érdekelttel, Kőszeg Város Önkormányzatával nem egyeztették, így az ott szereplő nyomvonal ábrázolásához és egyben Ólmod település településszerkezeti tervében (alátámasztó munkarész írásos dokumentuma) való szerepeltetéséhez Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem járul hozzá.
A hatályos OTrT és az érvényben lévő Vas Megyei Területrendezési Terve szerint az M87-es út gyorsforgalmi útként szerepel, így ennek figyelembevételével is kérjük a „kiemelt főút” megnevezést és a fent említett térképrészletet az alátámasztó munkarészből törölni.
– Az M87-es gyorsforgalmi út és annak határátlépési pontja Ólmod település településszerkezeti tervlapjain és a szabályozási tervlapon helyesen van ábrázolva.
– Egyéb vonatkozásban Ólmod település rendezési terveinek módosítást Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja.
– Kőszeg Város Önkormányzata a további egyeztetési eljárásban részt kíván venni.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős:
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető,
Szima Andrea kistérségi főépítész.
Határidő: azonnal.