138/2011. (IX. 1.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a kőszegi, 0186/9, 0186/10 és a 0186/13 hrsz-ú szőlő, szántó és gyümölcsös megnevezésű földrészletek belterületbe vonását, valamint kijelenti, hogy a kérelmezett területfelhasználásnak megfelelő 4 éven belüli igénybevételét megvalósítja.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
Határidő: azonnal.