144/2011. (IX. 1.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horvát Kisebbségi Önkormányzat részére ingyenes használatba adja a Kőszeg, Kossuth L. u. 15. szám alatt található, 2207/A/6 hrsz-ú 17 m2 nagyságú helyiséget.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített ingyenes használatot biztosító szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős:
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető,
dr. Bakács Nóra jogtanácsos.
Határidő: azonnal.