145/2011. (IX. 1.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egy-másért Közhasznú Egyesület részére határozatlan időre bérbe adja a Kőszeg, Liszt F. u. 3. sz. alatt található üzlethelyiséget.
2. Az ingyenes bérbeadást követő egy év múlva az egyesület nyújtson be a működéséről és a helyiség használatáról szakmai beszámolót, melynek ismeretében a bérbeadó által kerüljön megállapításra a helyiség bérleti díja, amelyet az egyesület köteles fizetni.
3. Kőszeg Város Önkormányzata évente vizsgálja felül az egyesület által bérelt helyiség jogszerű használatát.
4. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az önkormányzati ingatlanok bérbeadásáért felelős Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-t a bérleti szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester és Kovács István igazgató.
Hivatali felelős: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
Határidő: azonnal.