147/2011. (IX. 1.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja megvásárolni a kőszegi 4147/3 hrsz-ú közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű ingatlant.
2. A képviselő-testület felkéri Szima Andrea főépítészt, hogy vizsgálja meg: az 1. pontban szereplő út jogosultsága a rendezési tervben indokolt-e és ha nem, akkor ezt szabályozási vonalat a rendezési tervből törölni kell.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős:
– az 1. pontra vonatkozóan: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
– a 2. pontra vonatkozóan: Szima Andrea főépítész.
Határidő:
– az 1. pontra vonatkozóan: azonnal.
– a 2. pontra vonatkozóan: értelemszerűen, a rendezési terv módosításának a benyújtása.