152/2011. (IX. 29.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Képviselő-testülete a 66/2000. (VI. 29.) képviselő-testületi határozatának 1. és 2. pontját visszavonja.

2. Kőszeg Város Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 10.§ h) pontjában, az 1999. évi LXVI. tv 7/B. §-ában. és a 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 6.§ (3) bekezdésében biztosított hatáskörében a kőszegi 4147/1, 4147/2, 4147/4, 4148, 4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4155/1, 4155/2, 4160/7, 4160/8, 4160/9, 4163, 4166, 4170/1, 4170/2, 4170/4, 4172, 4173, 4174/1, 4174/3, 4175/2, 4175/3, 4176, 4178/2, 4179, 4180, 4181, 4184, 4185, 4188, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196/1, 4196/2, 4197, 4198/2, 4199, 4201, 4208, 4182, 4183 helyrajzi számú ingatlanokat magában foglaló terület nevét „KÖBÖL DŰLŐ”-ben állapítja meg.

Felelős: Dr. Tóth László jegyző.
Hivatali felelős:
Dr. Nagy Edina a hatósági osztály vezetője,
Dobos Róbert okmányiroda vezető.
Határidő: azonnal.