155/2011. (IX. 29.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Cák Község településrendezési terveinek módosításához az alábbi előzetes véleményt adja:

- Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tervezett fejlesztéssel egyetért, megvalósítását támogatja.
- Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vonatkozó jogszabályok értelmében a véleményezési eljárás további szakaszában részt kíván venni

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős:
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető,
Szima Andrea kistérségi főépítész.
Határidő: azonnal.