158/2011. (IX. 29.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása- Kiegészítő munkák elvégzése” tárgyában kiírt hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nyertesének az alábbi ajánlattevőt kihirdeti.
Ajánlattevő neve: COLAS-Út Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30.
Ajánlati ár (nettó Ft) :11.247.718,-Ft.
Ajánlati ár bruttó:14.059.648,-Ft.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kőszeg Város Polgármesterét a „Kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása- Pótmunkák elvégzése” tárgyában a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Ujvári Csaba az előkészítési munkacsoport vezetője.
Határidő: azonnal.