159/2011. (IX. 29.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Renault Trafic típúsú, 9 személyes kisbusz megvásárlását 2 M Ft értékben engedélyezi.
A fedezet biztosítása érdekében 1 M Ft-nak a költségvetési rendelet 6. melléklet IV. Fejlesztés fejezet 7. pontjából (rendezési terv felülvizsgálata I. ütem tervezési díj) történő átcsoportosítását, továbbá az Opel Zafira értékesítéséből származó bevétel felhasználását engedélyezi.

Felelős: Huber László polgármester és dr. Tóth László jegyző.
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető.
Határidő: azonnal.