164/2011. (IX. 29.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Seper András tűzoltó alezredes, városi tűzoltóparancsnok szolgálati jogviszonya – közös megegyezéssel – 2011. október 31-én megszűnik.
A képviselő-testület köszönetét fejezi ki Seper Andrásnak, a több évtizeden át kiemelkedő színvonalon végzett szakmai munkájáért és a város közéletében való aktív részvételéért. Egyúttal két havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesíti, melynek pótelőirányzata a pályázati tartalék terhére biztosítható.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: 2011. október 31.