165/2011. (IX. 29.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Pintér Richárd kiemelt főelőadó (tűzmegelőzési) 2011. november 1-től 2012. április 30-ig – saját beosztása mellett – helyettesítési megbízással lássa el a tűzoltóparancsnoki teendőket, melyért havi 38.650 Ft díjazásban részesül, melynek pótelőirányzata a pályázati tartalék terhére biztosítható.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: 2011. november 1.