169/2011. (X. 27.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és Parádiné dr. Ágoston Zsuzsanna között 2007. április 1-jén létrejött, a háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás formájában történő ellátásáról szóló szerződést a 2011. október 1-jétől 2012. március 31-éig terjedő időszakra nézve az alábbiak szerint módosítja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására:
„ II./14. a Jurisics tér 5. alatt felmerülő fűtés, világítás és közmű költségek 20 %-ának 30.000,-Ft-tal csökkentett összegét megtéríteni,mely összeg megfizetésére Kőszeg Város Önkormányzata vállal kötelezettséget az egészségügyi alapellátás támogatása jogcímén”

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős:
Dr. Tóthné Dolgos Zsanett gyámügyi és szociális osztályvezető,
Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető
Határidő: azonnal.