175/2011. (X. 27.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a VASIVÍZ Zrt. számára a botgyári szennyvízátemelő megközelítéséhez szükséges, a 29/2011. (III. 3.) képviselő-testületi határozattal engedélyezett út nyomvonalának módosítását – tekintettel a nagyméretű, megóvandó fákra.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
Határidő: azonnal.