181/2011. (X. 27.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) rendeletének 20. § (5) bekezdésében foglalt jogkörével élve a Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 1861/A/2 hrsz-ú, Kőszeg, Chernel u. 11. fszt. 2. sz. alatti 87 m2 nagyságú lakást pályáztatás útján értékesíti az ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő (10.440.000,-Ft) érték 25%-kával csökkentett vételáron.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által elkészítendő adásvételi szerződés aláírására.
3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy az ingatlan értékesítéséből befolyt vételár 50 %-a a bérlőkijelölési joggal rendelkező szerv részére kerüljön átutalásra.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős:
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető,
Dr. Bakács Nóra jogtanácsos,
Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető.
Határidő: azonnal.