182/2011. (X. 27.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Kőszeg, Rákóczi F. u. 19. szám alatti 117 m2 nagyságú üzlethelyiséget licitálás útján értékesíti az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) rendelet 20. § (5) bekezdése alapján, az ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő érték 20%-kával csökkentett, induló vételáron.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által elkészítendő adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős:
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető,
Dr. Bakács Nóra jogtanácsos,
Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető.
Határidő: azonnal.