184/2011. (X. 27.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az új köztemető kialakításához szükséges kőszegi 0195/11 hrsz-ú, szántó és gazdasági épület megnevezésű ingatlan ¼ tulajdoni hányadát 2.000.000.- Ft vételáron megvásárolja Szendrő Imre ingatlantulajdonostól.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által elkészítendő kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős:
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető,
Dr. Bakács Nóra jogtanácsos.
Határidő: azonnal.