188/2011. (XI. 17.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – Jurisics tér térfigyelő rendszerének tervezése és kiépítése” tárgyában kiírt egyszerű tárgyalásos közbeszerzési eljárás alábbi ajánlattevőinak ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja:
Az érvénytelen ajánlattevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
I.) Ajánlattevő neve: ElitSat Távközlési Zrt.
Ajánlattevő székhelye/címe: 1096 Budapest, Sobieski u. 20-24. fszt.4-5.
Indoka: Az ajánlattevő hiánypótlásra lett felszólítva, azonban a hiánypótlás a megadott határidőig nem történt meg. A korábban megjelölt hiányok azonban későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók. Így a Kbt. 88§. (1) bekezdés f) pontja alapján egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

II.) Ajánlattevő neve: Multi Alarm Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Ajánlattevő székhelye/címe: 1106 Budapest, Fátyolka u. 8.
Indoka: Az ajánlattevő hiánypótlásra lett felszólítva, azonban a hiánypótlás a megadott határidőig nem történt meg. A korábban megjelölt hiányok azonban későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók.
Így a Kbt. 88§. (1) bekezdés f) pontja alapján egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – Jurisics tér térfigyelő rendszerének tervezése és kiépítése” tárgyában kiírt egyszerű tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyertesének a Castrum Sec Kft.-t kihirdeti.
Ajánlattevő székhelye/címe: 9800 Vasvár, Mártírok u. 54.
Vállalkozási díj nettó összege (Ft): 7. 161. 652,- Ft
Késedelmi kötbér (nettó ár ajánlati ár %-ban): 1,5
Garancia időtartama (hónap): 12 (Karbantartási szerződéskötés esetén – határozott idejű 5 év – teljes körű garancia
Indoka: mert összességében a legelőnyösebb ajánlatot tette.

3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kőszeg Város Polgármesterét a „Kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – Jurisics tér térfigyelő rendszerének tervezése és kiépítése” vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős:
Ujvári Csaba az előkészítési munkacsoport vezetője.
Határidő: azonnal.