194/2011. (XI. 24.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.
Támogatja, hogy Pálfi Nikolett nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Pál Andrea, szül.: Nagykanizsa, 1997. 08.10.) Kőszeg város képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.
Kőszeg Város Önkormányzata elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani számára.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot − jelen határozattal együtt − határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Szabó Marianna ügyintéző.
Határidő: 2011. december 12.