199/2011. (XI. 24.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 145/2011. (IX. 1.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki:
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egy-másért Közhasznú Egyesület részére 2012. december 31-ig tartó határozott időre bérleti díj fizetési kötelezettség nélkül bérbe adja a Kőszeg, Liszt F. u. 3. sz. alatt található volt söröző üzlethelyiségét, valamint a mellette található várótermet, ahol az egyesület használtcikk üzletet üzemeltet.
2. Az Egy-másért Közhasznú Egyesület a bérleti szerződés ideje alatt az üzlet nyitvatartási idejében köteles az autóbuszra váróknak váróhelyiséget biztosítani, valamit az üzlet mellett található mellékhelyiséget – használhatósága esetén – március 15. és november 15. közötti időszakban nyilvános WC-ként üzemeltetni.
3. A bérleti jogviszony, illetve a bérleti díjmentesség további fenntartása érdekében az Egyesület köteles 2012. október 30-ig írásos beszámolót készíteni az elvégzett tevékenységéről.
4. A beszámoló, a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft., a városfejlesztési és üzemeltetési, valamint a gyámügyi és szociális osztály által elvégzett felülvizsgálat alapján a képviselő-testület 2012. novemberi ülésén dönt a bérleti jogviszony fenntartásáról, valamint bérleti díj megállapításáról és annak mértékéről.
5. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az önkormányzati ingatlanok bérbeadásáért felelős Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft-t a bérleti szerződés aláírására.

Felelős:
Huber László polgármester,
Kovács István igazgató.
Hivatali felelős:
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető,
Dr. Tóthné Dolgos Zsanett gyámügyi és szociális osztályvezető.
Határidő:
az 1., 2. és 5. pont tekintetében: azonnal, illetve folyamatos,
a 3. pont tekintetében: 2012. október 30.,
a 4. pont tekintetében: a képviselő-testület 2012. novemberi ülése.