200/2011. (XI. 24.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a 2011. évi vagyonkoncepcióról szóló 22/2011. (III. 3.) határozatát, és elrendeli a 7794 hrsz-ú ingatlan egyedi döntés alapján értékesíthető kategóriába történő átsorolását.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Alpannonia® – Határon átnyúló Prémium Turistaút előkészítése és kialakítása Kőszegtől Semmeringig és tovább a Joglland Waldheimat régióba” című, az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében megvalósuló Kálvária sétány kiépítése érdekében az önkormányzat tulajdonában lévő 7794 hrsz-ú ingatlan cca.1009 m2 nagyságú területét értékarányosan elcseréli a 7804 hrsz-ú ingatlan ugyanennyi m2 nagyságú területével.
3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a cseréhez szükséges telekalakítási munkák elvégzését, valamint a sétány kiépítéséhez szükséges terület más célú hasznosításának kezdeményezését.
4. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a csereszerződés, valamint a szükséges dokumentumok aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Rimányi Krisztina a városfejlesztési, és üzemeltetési osztály vezetője.
Határidő: folyamatos.