207/2011. (XII. 22.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a kőszegi 1828 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a Mozsé Kft. (9730 Kőszeg, Rohonci u. 46/A. I/5., adószám: 140489352-18) a Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező kőszegi 1828 hrsz-ú ingatlanon az NYDOP-2.1.1/I-11. kódszámú, „Turisztikai szolgáltatások fejlesztése” c. konstrukcióra pályázatot nyújtson be, nyertes pályázat esetén a projektet megvalósítsa, a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket aktiválja.
Nyilatkozik továbbá, hogy nyertes pályázat esetén a kőszegi 1828 hrsz-ú ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
Határidő: azonnal.