209/2011. (XII. 22.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszeg Jurisics-vár turisztikai fejlesztése I ütem- Kiegészítő munkák elvégzése” tárgyában kiírt hirdetmény nélküli egyszerű tárgyalásos eljárás nyertesének az alábbi ajánlattevőt kihirdeti:
Ajánlattevő neve: Swietelsky Vasúttechnikai Kft.
Ajánlattevő székhelye/címe: 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.
Vállalkozási díj nettó összege (Ft): 17. 178. 577,- Ft.
Az ajánlattevő által vállalt teljesítési határidő: 2012. 04. 20.
Indoka: mert, a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kőszeg Város Polgármesterét a „Kőszeg Jurisics-vár turisztikai fejlesztése I ütem- Kiegészítő munkák elvégzése” tárgyában a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Ujvári Csaba az előkészítési munkacsoport vezetője.
Határidő: azonnal.