212/2011. (XII. 22.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 1782 hrsz-ú Schneller I. u. 1. I/2. szám alatti lakás további bérbeadását, de nem határozatlan időre, hanem feltétel bekövetkeztéig.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős:
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető,
Kovács István, a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. igazgatója.
Határidő: folyamatos.