49/2011. (III. 29.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kovácsné Szabó Éva intézményvezetői megbízását a Bersek József KIKI Általános Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat vezetésére – benyújtott pályázat megismerve – támogatja, s egyben megbízza a polgármestert a támogató vélemény fenntartóhoz való eljuttatásával.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Szabó Marianna ügyintéző.
Határidő: 2012. április 10.