229/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzata és a Vasi Jégkorongért Alapítvány között létrejött használati és ráépítési megállapodás 4. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„4. A használó kötelezettséget vállal hogy legkésőbb 2016. március 31. napjáig jogerős használatbavételi és működési engedélyt kap a tervezett beruházásra és ezen időpontig megkezdi annak üzemeltetését. A használó vállalja, hogy jelen szerződésben foglalt 20 éves használati jogosultság időtartama alatt a létesítmény üzemeltetését folyamatosan, napi nyitvatartással biztosítja.”

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által elkészítendő szerződés-módosítás aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: értelemszerű.
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.