4/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BE-JÓ Táncegyüttesért Egyesülettel (9730 Kőszeg, Űrhajósok utcája. 13/D., adószám: 18843684-1-18, képviseli: Horváth Márta elnök) kötendő Együttműködési megállapodást jelen határozat mellékletében szereplő tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.

(Az együttműködési megállapodást lsd. a letölthető formátumban.)