7/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi munkatervét jelen határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.


Végrehajtásért felelős: Huber László polgármester.
Határidő: folyamatos, ill. értelemszerűen.


KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
MUNKATERVE 2017. ÉVRE
JANUÁR 26.

1. Kőszeg Város településrendezési eszközeinek IV. sz. módosítása – véleményezési szakasz lezárása.
Előterjesztő: Szima Andrea városi főépítész.
2. Az Abért tó tulajdonba vételével kapcsolatos megállapodás jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.
3. Együttműködési megállapodás a BE-JÓ Táncegyesületért Egyesülettel.
Előadó a polgármester nevében: Dr. Zalán Gábor jegyző.
4. A „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázat beadása.
Előadó a polgármester nevében: Dr. Zalán Gábor jegyző.
5. A Kőszeg, 6666 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.
6. A képviselő-testület 2017. évi munkatervének jóváhagyása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
7/a. A polgármester és az alpolgármester illetményének megállapítása.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
7/b. A polgármester és az alpolgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
7/c. A polgármester 2017. évi szabadság tervének jóváhagyása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
8. Tulajdonosi hozzájárulás a Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium felújításához.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.
9. Vagyonügy:
a) Sikertelenül értékesített ingatlan (2903/9 hrsz.) további hasznosítása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: január 9.
képviselő-testületi ülésre: január 20.
Az előterjesztéseket január 18-19. között tárgyalják meg a bizottságok.FEBRUÁR 14.

1. Kőszeg Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
2. Kőszegi köztemetők üzemeltetése.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési mb. osztályvezető és Kovács István igazgató.
3. A 2017. évi vagyongazdálkodási koncepció jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: január 30.
képviselő-testületi ülésre: február 9.
Az előterjesztéseket február 8-9. között tárgyalják meg a bizottságok.FEBRUÁR 23.

1. A 2017. évi városbejárási terv jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.
2. Beszámoló az önkormányzat által 2016. évben a civil szervezetek számára nyújtott támogatásokról, azok elszámolásáról valamint a polgármesteri keret felhasználásáról.
Előadó a polgármester nevében: Dr. Zalán Gábor jegyző.
3. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
4. A Szociális Gondozási Központ 2017. évi intézményi térítési díjának megállapítása.
Előterjesztő: Raposa Helga intézményvezető
5. Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház intézményvezetői pályázatának kiírása
Előterjesztő: Huber László polgármester.
6. Chernel Kálmán Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
7. A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.


Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: február 6.
képviselő-testületi ülésre: február 17.
Az előterjesztéseket február 15-16. között tárgyalják meg a bizottságok.


MÁRCIUS 30.

1. Beszámoló Kőszeg város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
Előterjesztő: Stubán Tamás városi rendőrkapitány.
2. Tájékoztató a polgárőrség 2016. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Méhes Lajos elnök.
3. Tájékoztató a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről.
Előterjesztő: Göncz Szabolcs tű. alezredes, tűzoltóparancsnok.
4. Beszámoló a „Kőszeg és Vidéke” lap munkájáról.
Előterjesztő: Pócza Zoltán felelős kiadó.
5. A környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendeltetek felülvizsgálata.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.


Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: március 13.
képviselő-testületi ülésre: március 24.
Az előterjesztéseket március 22-23. között tárgyalják meg a bizottságok.


ÁPRILIS 27.

1. A 2016. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
2. Beszámoló a 2016. évben végzett gyermekvédelmi munkáról.
Előadó a jegyző nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
3. Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2016. évi beszámolója, 2017. évi munkaterve.
Előterjesztő: Bakos György elnök.
4. Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2016. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Kelemen Péter elnök.
5. Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
Előterjesztő: Pócza Zoltán igazgató
6. Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
Előterjesztő: Lajos Tiborné igazgató.
7. Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház intézményvezetői pályázat elbírálása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
8. Chernel Kálmán Városi Könyvtár intézményvezetői pályázat elbírálása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: április 10.
képviselő-testületi ülésre: április 21.
Az előterjesztéseket április 19-20. között tárgyalják meg a bizottságok.


MÁJUS 25.

1. A 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Bognár-Varga Szilvia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
2. Kőszeg Város Önkormányzata 2016. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás).
Előterjesztő: Huber László polgármester.
3. A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. éves beszámolója, mérlegbeszámoló.
Előterjesztő: Kovács István igazgató.
4. A Kft. Felügyelő Bizottságának a beszámolója.
Előterjesztő: Preininger Ferenc, a felügyelő bizottság elnöke.
5. Az új Egészségházra vonatkozó használati szerződések felülvizsgálata a rezsiköltségek tekintetében.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: május 8.
képviselő-testületi ülésre: május 19.
Az előterjesztéseket május 17-18. között tárgyalják meg a bizottságok.


JÚNIUS 29.

1. A Kőszegi Értéktár Testület beszámolója 2017. első félévi tevékenységéről.
Előterjesztő: Révész József, elnök, múzeumigazgató.
2. A Szociális Gondozási Központ 2016. évi munkájáról szóló beszámoló
Előterjesztő: Raposa Helga intézményvezető.
3. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető és Kovács István igazgató.
4. Tájékoztatás a temetőüzemeltetési tevékenységgel összefüggő 2016. évi bevételekről és kiadásokról.
Előterjesztő: Kiskós Ferenc, Vas Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetője.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: június 12.
képviselő-testületi ülésre: június 23.
Az előterjesztéseket június 21-22. között tárgyalják meg a bizottságok.


JÚLIUS
Szünet


AUGUSZTUS 31.

1. A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Bognár-Varga Szilvia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
2. Beszámoló a 2017. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről.
Előadó a polgármester nevében: Bognár-Varga Szilvia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
3. Beszámoló a hulladékgazdálkodás helyzetéről.
Előterjesztő: Kovács István igazgató.
4. Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.
5. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
7. Önkormányzati kitüntetések és elismerések adományozására érkezett javaslatok elbírálása.
Előadó a polgármester nevében: Krizsovenszky Lajosné ügyintéző.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: augusztus 14.
képviselő-testületi ülésre: augusztus 25.
Az előterjesztéseket augusztus 23-24. között tárgyalják meg a bizottságok.


SZEPTEMBER 28.

1. Tájékoztató Kőszeg város népegészségügyi helyzetéről.
Előterjesztő: Dr. Gyánó Gabriella kistérségi tiszti főorvos.
2. Beszámoló a Kőszegi Sportegyesület működéséről.
Előterjesztő: Kenyeri András elnök.
3. Beszámoló a Kőszegi Futball Club működéséről.
Előterjesztő: Neudl Gábor elnök.
4. Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum legutóbbi beszámolója eltelt időszakban végzett munkájáról.
Előterjesztő: Révész József igazgató.
5. Villamos energia beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása
Előterjesztő: Németh Ildikó az Előkészítő Munkacsoport vezetője.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: szeptember 11.
képviselő-testületi ülésre: szeptember 22.
Az előterjesztéseket szeptember 20-21. között tárgyalják meg a bizottságok.OKTÓBER 26.


1. A 2018. évi ellenőrzési terv jóváhagyása.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
2. Jelentés a város környezeti állapotáról.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.
3. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: október 9.
képviselő-testületi ülésre: október 20.
Az előterjesztéseket október 18-19. között tárgyalják meg a bizottságok.


NOVEMBER 6.

Királyi Városnap


NOVEMBER 30.

1. A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Bognár-Varga Szilvia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
2. Beszámoló a 2017. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről.
Előadó a polgármester nevében: Bognár-Varga Szilvia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
3. Tájékoztató Kőszeg és a térség foglalkoztatási helyzetéről.
Előterjesztő: Baloghné Molnár Celeszta foglalkoztatási szakügyintéző.
4. Az önkormányzati bérlakásokról szóló rendelet felülvizsgálata, javaslat a lakbérek mértékére.
Előterjesztő: Kovács István igazgató és Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
5. Beszámoló a fizető parkoló működéséről, a parkolási rendelet felülvizsgálata.
Előterjesztők: Kovács István igazgató és Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: november 13.
képviselő-testületi ülésre: november 24.
Az előterjesztéseket november 22-23. között tárgyalják meg a bizottságok.DECEMBER 14.

1. A 2018. évi rendezvénynaptár.
Előterjesztő: Pócza Zoltán igazgató.
7. Beszámoló Kőszeg város külkapcsolatainak 2017. évi alakulásáról.
Előterjesztő: dr. Mátrai István, a Kőszegi Testvérvárosi Egyesület elnöke.


Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: november 27.
képviselő-testületi ülésre: december 8.
Az előterjesztéseket december 6-7. között tárgyalják meg a bizottságok.