17/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Huber László polgármester 2017. évi szabadságának ütemezését az előterjesztés mellékletét képező „Szabadságolási terv”-ben foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos.