18/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező Jurisics Miklós Gimnázium és Kollégium főépületét érintő (9730 Kőszeg, Hunyadi J. u. 10. – 3666, 3667 hrsz.), KEHOP-5.2.2-16-2016-00029 kódszámú „Vas megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című projekt megvalósításához jelen határozat mellékletében szereplő tartalommal a tulajdonosi hozzájárulását megadja.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.