19/2017. (I. 26.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 21/2016. (II. 25.) számú határozatát visszavonja.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Kőszeg, 2903/9 hrsz-ú, 1313 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan liciteljárás útján történő értékesítését az értékbecslésben szereplő 6.800.000.- Ft induló vételáron.
3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által elkészítendő adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: értelemszerű.