22/2017. (II. 14.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegfalvi Sportegyesület részére a 2017. évi tartalék terhére 1.200.000 forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Magyar Labdarúgó Szövetség be/SFP-11528/2016 számú határozatával jóváhagyott, a Rábai Gábor Sporttelepen (Kőszeg, 0377/26 hrsz.) a sportfejlesztési program keretében tervezett fejlesztések megvalósítására. A Feladatátvállalási megállapodás és annak részét képező Ingatlanhasználati szerződés megszűnése esetén a programból megvalósuló, az ingatlant érintő értéknövelő beruházásokkal kapcsolatban az Egyesület az Önkormányzattal szemben nem támaszthat igényt.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.