23/2017. (II. 14.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi vagyongazdálkodási koncepciót jelen határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja és elrendeli a végrehajtáshoz szükséges intézkedések megtételét.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: folyamatos.

(A vagyonhasznosítási koncepciót lsd. a letölthető formátumban.)