25/2017. (II. 14.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 2975/109, 2975/110, 2975/111, 2975/112, 2975/113, 2975/114, 2975/115, 2975/116, 2975/117 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok liciteljárás útján történő értékesítését az értékbecslésben szereplő induló vételárakon azzal, hogy a közművesítés és útépítés esetén a 78/2015. (IV.28.) számú képviselő-testületi határozatban foglaltakra figyelemmel kell lenni.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: folyamatos.