1/2020. (I. 23.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vis maior támogatás címén pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Partfalomlás
Káresemény helye: Kőszeg, Poncichter út (Kőszeg 7468 hrsz.) önkormányzati tulajdonú út

A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés 2020. év %
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 4.577.182,- Ft 30,0
Biztosító kártérítése 0 Ft 0,0
Egyéb forrás 0 Ft 0,0
Vis maior támogatási igény 10.680.090,- Ft 70,0
Források összesen 15.257.272,- Ft 100,0

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 15.257.272,- Ft,- - azaz tizenötmillió – kettőszázötvenhétezer - kettőszázhetvenkettő forint, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. A Kőszeg 7468 hrsz-ú közút megnevezésű ingatlan a helyi közúthálózat része, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján az önkormányzat kötelező feladata a helyi közút fenntartása.

3. A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.


Biztosító Társaság megnevezése AEGON Magyarország Zrt.
Biztosítási szerződés száma 80863

Az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.

4. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

5. Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.

6. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját forrás összegét a 2020. évi költségvetésében biztosítja.

7. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: 2020. január 29.