4/2020. (I. 30.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 0342/31 hrsz-ú közút 137 m2 nagyságú területrészére vonatkozó, a Városi Rádióklubbal (képviseli: Polgár József) kötendő Használati Megállapodást jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: értelemszerű.

(A megállapodást lsd. a letölthető formátumban.)