6/2020. (I. 30.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 0205/127 hrsz-ú 348 m2 kivett közút - Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X.3.) önkormányzati rendeletében szabályozott 8 méteres útszakaszon kívül eső - mintegy 128 m2 nagyságú területét a szükséges telekalakítást követően átruházza a Kőszeg, 4333 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa részére.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített szerződés aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: értelemszerű.