11/2020. (I. 30.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Orvosi ügyelet ellátása Kőszegen” tárgyú közbeszerzés eredményeképpen létrejövő vállalkozási szerződés ellenértékének fedezetét Kőszeg Város Önkormányzata 2020. és 2021. évi költségvetésében biztosítja.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Orvosi ügyelet ellátása Kőszegen” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdeti:

Ajánlattevő neve: PUSZTAI Egészségügyi Betéti Társaság
Ajánlattevő székhelye/címe: 9730 Kőszeg, Velemi u. 11/B.
1. Nettó ajánlati ár (Ft/fő/hó): 147
2. A felhívás M.1.1 pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felül értékelt szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 36

3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Összegezést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, majd felkéri az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. számú rendeletben foglalt jóváhagyást követően az Összegezést küldje meg az ajánlattevőknek, töltse fel az EKR rendszerbe, illetve publikálja azt.

4. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az „Orvosi ügyelet ellátása Kőszegen” tárgyban a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.

(Az összegzést lsd. a letölthető formátumban.)