12/2020. (I. 30.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszegi Városmajor környezettudatos rehabilitációja” című projekt Környezettudatos rehabilitáció – Várkör I. ütem felújítása tárgyú közbeszerzés lebonyolításának érdekében a Kőszeg Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében bruttó 23 508 817 Ft összeget biztosít.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Környezettudatos rehabilitáció – Várkör I. ütem felújítása” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdeti:

1. Ajánlattevő neve: BIT-ÉP GENERÁL Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 9700 Szombathely Paál László Utca 17/A
Ajánlattevő adószáma: 13828679-2-18
Ajánlattevő cégjegyzékszáma: 18-09-106971
Ajánlati nettó ár (Ft): 120 865 880 Ft
ÁFA (27%): 32 633 788 Ft
Ajánlati bruttó ár (Ft): 153 499 667 Ft

2. Kötelezőn (36 hónap) túl vállalt jótállási idő (min. 0 hónap, max. 12 hónap, előny a több): 12

3. MSZ/1 szakember alkalmassági minimumkövetelményt meghaladó út és/vagy kerékpárút és/vagy gyalogosút és/vagy térburkolat építése és/vagy felújítása tárgyú projektek során szerzett szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap): 36

4. Szerződés teljesítésébe bevont, alkalmasságot igazoló szakember MSZ/2 az alkalmassági minimumkövetelményt meghaladó szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 36

5. Ajánlattevőnél alkalmazásban lévő az 1991. évi IV. törvény 57/B. § (4) bekezdés 1-4. pontja szerinti munkavállalók száma (minimum 0 fő, maximum 2 fő): 2

3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Összegezést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, majd felkéri az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, hogy az Összegezést küldje meg az ajánlattevőknek, töltse fel az EKR rendszerbe, illetve publikálja azt.

4. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a „Kőszegi Városmajor környezettudatos rehabilitációja” című projekthez kapcsolódóan „Környezettudatos rehabilitáció – Várkör I. ütem felújítása” tárgyban a vállalkozási szerződés aláírására.


Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.

(Az összegezést lsd. a letölthető formátumban.)